СИСТЕМА RAL

RAL е система за описание на цветово пространство, създадена през 1927 от RAL Deutsches Institut fur Gutesicherung und Kennzeichnung e.V. RAL започва със само 40 цвята, но оттогава се е разширила и обхваща над 1 900.

Системата RAL е унифицирана в целия свят.Това е система която се ползва за определяне на стандартни цветове за бои и покрития. Системата се използва във всички области на машиностроенето, архитектурата строителството и много други места.
Система RAL